Latha Twitter na Gàidhlig 2014: Geàrr-chunntas nan Toraidhean – Gaelic Twitter Day Results Summary for 2014 #Gàidhlig #Gaelic

Social Media Alba ®

[English below] Mealaibh ur naidheachd agus ceud mìle taing dhan a h-uile duine a bha an sàs anns an latha Twitter air leth airson na Gàidhlig. ‘S e prìomh amas a bh’ ann a sgaoileadh an fhacail #Gàidhlig agus rinn sinn sin, gun teagamh, air feadh Alba agus mòran àitichean eile san t-saoghail. ‘S e abair tòiseachadh a bh’ ann cuideachd don chur air bhòg de mhìos na Gàidhlig air suidheachadh ann an Alba Nuadh, Canada.

Bha amasan eadar-dhealaichte againn air an latha:

Amasan càileachdail A thaobh na…

View original post 1,482 more words

Leave a comment

Filed under Photography

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s